1). Bent u bekend met het artikel: “Toename lachgaspatienten in de Haagse ziekenhuizen”?*

Alsmede de artikelen: “18 jarige jongen overleden na gebruik lachgas”**

“Karim gebruikte 100 lachgaspatronen per dag en zit nu in een rolstoel”***

“Kayla zit door lachgas in een rolstoel: “Van de ene op de andere dag kon ik niet meer lopen””****

2). Hoe kijkt het college tegen de toename van lachgas patiënten in Den Haag aan? Is het college met Hart voor Den Haag van mening dat deze stijging een reden is tot zorg en tot het nemen van de ingrijpende maatregelen? Zo ja, welke maatregelen is het college bereid te nemen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

3). Welke risico’s ziet het college voor de volksgezondheid door gebruik van lachgas?

4). Is het college met ons van mening dat lachgas, zeker gecombineerd met alcohol een groot gevaar voor onze jeugd vormt?

5). Is het college bekend met de Oosterhoutse aanpak?

6). Uit het onderzoek van Trimbos-Instituut blijkt dat er veel meer voorlichting nodig is rond lachgasgerbuik. Is het college bereid, om in overleg met ketenpartners (politie, scholen verslavingszorg, wijkteams en etc) een campagne op te zetten om het lachgas gebruik tegen te gaan en jongeren bewust te maken van de risico’s ervan?

7). Kunnen wij, naar het voorbeeld van Oosterhout het verbod in de APV op het gebruik van lachgas in openbare ruimten tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?
*https://www.ad.nl/den-haag/toename-lachgaspatienten-in-haagse-ziekenhuizen~a129e1a8/

**https://www.smly.nu/18-jarige-jongen-overleden-gebruik-lachgas/

***https://www.google.nl/amp/s/amp.nos.nl/artikel/2210793-karim-gebruikte-100-lachgaspatronen-per-dag-en-zit-nu-in-een-rolstoel.html

****https://www.funx.nl/news/funx/41911-kayla-zit-door-lachgas-in-een-rolstoel-van-de-ene-op-de-andere-dag-kon-ik-niet-meer-lopen

Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos