7 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen optreden tegen hinderlijke rampfilmers

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel: “Politie moet sirenes aanzetten om publiek te verdrijven bij incident Den Haag”?(*)

2. Hoe vaak komt dit soort ramptoerisme voor in Den Haag en beschikt u over cijfers hieromtrent? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken?

3. Deelt u onze mening dat hulpverleners en veiligheidsmensen te allen tijden hun belangrijke werk moeten kunnen doen? Zo ja, welke middelen hebben de politie en handhavers momenteel om hinderlijk gedrag tegen te gaan?

4. Welke mogelijkheden ziet het college om politie (en handhavers) meer mogelijkheden te geven teneinde op te treden tegen hinderlijk gedrag, bijvoorbeeld door dit expliciet op te nemen in de apv?

5. Is het college bereid om, in samenwerking met de politie, een lokale (bewustwordings)campagne op te starten tegen dit hinderlijke ramptoerisme? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/3817751/Politie-moet-sirenes-aanzetten-om-publiek-te-verdrijven-bij-incident-Den-Haag